Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 141 Селектирани

Пребарај

Регион Select at least one value

Вкупно 9 Селектирани

Пребарај

Вид на инвеститор Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користенисимболи
Извор: Државен завод застатистика

Информација

Единица
број
Контакт
Наташа Ценова, natasa.cenova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
11.11.2021
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES074M16