Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 146 Селектирани

Пребарај

Договорени градежни работи, месечно/кумулативно Select at least one value

Вкупно 2 Селектирани

Пребарај

Видови објекти Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
вредност
Контакт
Драган Неделчин, dragan.nedelcin@stat.gov.mk и Наташа Ценова, natasa.cenova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
03.05.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES070M16