Подиндекси од Индексот на трошоците на живот, 2010=100, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 188 Селектирани

Пребарај

Подиндекс Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика
I. Вкупен индекс со исклучени енергија, течни горива и мазива и храна (COICOP групи: 04.5 Електрична енергија, гас и други горива; 07.2.2 Течни горива и мазива како дел од опремата за сопствени сообраќајни средства и 01.1. Храна.)
II. Вкупен индекс со исклучени енергија, течни горива и мазива и непроцесирана храна (COICOP групи: 04.5 Електрична енергија, гас и други горива; 07.2.2 Течни горива и мазива како дел од опремата за сопствени сообраќајни средства; 01.1.2.1 Говедско и телешко месо; 01.1.2.2 Свинско месо; 01.1.2.3 Јагнешко и козјо месо; 01.1.2.4 Пилешко месо; 01.1.2.6 Изнутрици; 01.1.3.1 Свежа или разладена риба; 01.1.3.2 Замрзната риба; 01.1.3.4 Замрзнати морски плодови; 01.1.4.7 Јајца; 01.1.6.1 Свежо или разладено овошје; 01.1.6.2 Замрзнато овошје; 01.1.6.3 Суво овошје и јаткасти производи; 01.1.7.1 Свеж или разладен зеленчук освен компирот и други коренести плодови; 01.1.7.2 Замрзнат зеленчук освен компирот и други коренести плодови и 01.1.7.4 Компири.)
III. Вкупен индекс со исклучени енергија, течни горива и мазива, непроцесирана храна, тутун и алкохолни пијалаци (COICOP групи: 04.5 Електрична енергија, гас и други горива; 07.2.2 Течни горива и мазива како дел од опремата за сопствени сообраќајни средства; 01.1.2.1 Говедско и телешко месо; 01.1.2.2 Свинско месо; 01.1.2.3 Јагнешко и козјо месо; 01.1.2.4 Пилешко месо; 01.1.2.6 Изнутрици; 01.1.3.1 Свежа или разладена риба; 01.1.3.2 Замрзната риба; 01.1.3.4 Замрзнати морски плодови; 01.1.4.7 Јајца; 01.1.6.1 Свежо или разладено овошје; 01.1.6.2 Замрзнато овошје; 01.1.6.3 Суво овошје и јаткасти производи; 01.1.7.1 Свеж или разладен зеленчук освен компирот и други коренести плодови; 01.1.7.2 Замрзнат зеленчук освен компирот и други коренести плодови; 01.1.7.4 Компири; 02.1 Алкохолни пијалаци и 02.2.0.1 Цигари.)

Информација

Единица
индекс
Контакт
Elvidina Lukovic, elvidina.lukovic@stat.gov.mk
Последно ажурирање
11.09.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES364M16