Индекси на трошоците на животот според класификација COICOP, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Месец Select at least one value

Вкупно 224 Селектирани

Пребарај

Базен период Select at least one value

Вкупно 4 Селектирани

Пребарај

Главни COICOP групи Select at least one value

Вкупно 13 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
индекс
Контакт
Elvidina Lukovic elvidina.lukovic@stat.gov.mk
Последно ажурирање
11.09.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES362M16