Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 2015=100, месечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Трошоци во градежништвото Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 206 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
индекс, 2015=100
Контакт
Елизабета Трајковска; elizabeta.trajkovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
26.04.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES024M18