Просечни цени на станови за кои е договорена изградба по 1 м2, во денари, по години
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Просечни цени на станови по 1 м2 Select at least one value

Вкупно 12 Селектирани

Пребарај

Година Select at least one value

Вкупно 21 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користенисимболи
Извор: Државен завод застатистика

Информација

Единица
вредност
Контакт
Наташа Ценова, natasa.cenova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
02.04.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES080M16