Откуп и продажба на земјоделски производи, по месеци
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Земјоделски производи Select at least one value

Вкупно 18 Селектирани

Пребарај

Години и месеци Select at least one value

Вкупно 144 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Месечните податоци за ова истражување се објавуваат на секои три месеци.
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
000 денари
Контакт
Aleksandar Eftimovski, aleksandar.eftimovski@stat.gov.mk
Последно ажурирање
29.06.2022
Извор
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
Matrix
ES045M18