Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, месечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Варијабли Select at least one value

Вкупно 22 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 210 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државензавод за статистика

Информација

Единица
Индекс
Контакт
Билјана Ристовска, biljana.ristovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
21.07.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES042M20