Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, тримесечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Земјоделски производи Select at least one value

Вкупно 38 Селектирани

Пребарај

Тримесечје Select at least one value

Вкупно 30 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
Индекс
Контакт
Билјана Ристовска, biljana.ristovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
21.07.2022
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES034M20