Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, 2015 = 100, тримесечни
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Продажни цени во индустријата, вкупно, според НКД Рев.2 Select at least one value

Вкупно 38 Селектирани

Пребарај

Тримесечие Select at least one value

Вкупно 42 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
индекс
Контакт
Елизабета Трајковска; elizabeta.trajkovska@stat.gov.mk
Последно ажурирање
10.08.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES009E18