Стапки на пораст/опаѓање на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Обележете го селектираното и изберете табела на екран и формат на документот. Начин на обележување

За обележаните променливи со Select at least one value треба да селектирате најмалку една вредност

Стапки на продажните цени во индустријата, домашен пазар Select at least one value

Вкупно 3 Селектирани

Пребарај

Месец Select at least one value

Вкупно 231 Селектирани

Пребарај


Број на селектирани податочни ќелии е:(максималниот дозволен број е 1 000 000)

Претставувањето на екран е ограничен на 10 000 редови и 250 колони


Бројот на селектираните ќелии го надминува максимално дозволениот од 1 000 000.

Фусноти

Методолошки објаснувања
Користени симболи
Извор: Државен завод за статистика

Информација

Единица
процент (%)
Контакт
Ана Марија Петрова; anamarija.petrova@stat.gov.mk
Последно ажурирање
06.05.2020
Извор
Државен завод за статистика
Matrix
ES037M18